*** Live tidtagning från TA13-finalerna 31 augusti — 1 september ***

Som tidigare kommer tidtagningen publiceras av RaceConsulting LIVE på:

http://www.raceconsulting.se/live/live.html

Och de preliminära resultaten kommer publiceras på:

http://www.raceconsulting.se/timeattack/timeattack.htm

(Förra tävlingens resultat ersätts successivt.)