FINSKT GÄSTSPEL I TIME ATTACK 2023: Ratanen Motorsports Audi A4 till Pro Mod

Uppladdningen för årets säsong av Sveriges snabbaste gat, sport och extrembilar som tävlar mot varandra- växlar snart upp till högsta växeln.
 
Vi presenterar ett Finskt inspel som kommer till start i extremklassen på Slicks med bilar som har kvar sin kaross från fabrik, Pro Mod. 
 
Varmt välkomna till Svenska Time Attack-mästerskapet hälsar vi RATANEN MOTORSPORT, med Finska profilen Tomi Asikainen i spetsen som dessutom kommer jobba för att få fler Finska team att gästspela i Sverige:
 
”Iam very happy to have gathered a big interest among my partners and followers, to go on this exciting adventure to represent Finland.
Our well known fighting spirit (sisu), will come in handy in battle with the Swedish top garage builders, tuners and Elite race cars- that the Swedish Time Attack Pro Mod class has to offer.
 
We look forward to making new friends in Sweden, maybe some enemies as well. Apparently there are two privateer Saab teams already signed up who we would love to beat on the track and have beers in the pit area with!
 
Most important is to show other Finnish Time Attack drivers and followers, how the Swedish championship maintains a very professional level, but has kept everything easy, fun and accessible.
 
We hope to show this and explore all the raw excitement Time Attack has with regular content released in our social media channels.”
 
     – Tomi Asikainen, Driver & Team manager Ratanen Motorsport
 
Nyheten kommer följas upp av olika ”turist-paket” att boka för Finska team, där Ratanen Motorsport kommer verka för att underlätta anmälan, logistik, regler och allmän trivsel/gemenskap för de som vill göra ett besök på andra sidan gränsen som ett Wild Card. 
 
 
Inom kort kommer vi också presentera minst ett team till från Finland, som har ett internationellt renommé.
 
De har spikat att delta på minst en deltävling 2023 och kommer där utmana de absoluta topp-teamen som finns i Skandinavien.
 
KALENDER TIME ATTACK 2023:
– Test/Mediadag (Gelleråsen 11 maj)
– Kinnekulle Ring (2-4 juni)
– Mantorp Park (29 juni-1 juli)
– Gelleråsen Arena (25-27 augusti)
– Ring Knutstorp (21-23 sep)
– Euro TA: Nürburgring (22 okt)
 
Anmälan för Svenska Time Attack-serien öppnar inom kort, 1 april i Strängnäs kommer det på plats gå boka paket till förmånliga priser: 
 
Om du är intresserad av att delta eller få löpande information/erbjudanden gör du en ”INTRESSEANMÄLAN” på fliken här på hemsidan.
 
– – – 
 
ENGLISH VERSION:
 
The build-up for this year’s season of Sweden’s fastest street, sports and extreme cars facing-off, will soon shift up to the highest gear.
 
We introduce a Finnish entry, that will start in the extreme class on Slicks, with cars that still have their body from the factory, Pro Mod.
 
A greet a warm welcome to the Swedish Time Attack championship: RATANEN MOTORSPORT, led by the Finnish profile Tomi Asikainen, who will also work to get more Finnish teams to play as ”Wild Card” guests in Sweden:
 
”Iam very happy to have gathered a big interest among my partners and followers, to go on this exciting adventure to represent Finland.
Our well known fighting spirit (sisu), will come in handy in battle with the Swedish top garage builders, tuners and Elite race cars- that the Swedish Time Attack Pro Mod class has to offer.
 
We look forward to making new friends in Sweden, maybe some enemies as well. Apparently there are two privateer Saab teams already signed up who we would love to beat on the track and have beers in the pit area with!
 
Most important is to show other Finnish Time Attack drivers and followers, how the Swedish championship maintains a very professional level, but has kept everything easy, fun and accessible.
 
We hope to show this and explore all the raw excitement Time Attack has with regular content released in our social media channels.”
     – Tomi Asikainen, Driver & Team manager Ratanen Motorsport
 
The news will be followed up by various ”tourist packages” to book for Finnish teams, where Ratanen Motorsport will work to facilitate registration, logistics, rules and general well-being/community for those who want to visit the other side of the border as a Wild Card .
 
 
Soon TimeattackNU.se will also present at least one more team from Finland coming to Sweden, which has an international reputation. 
 
They have decided to participate in at least one competition in 2023 and will challenge the absolute top teams in Scandinavia there.
 
CALENDAR TIME ATTACK 2023:
– Test/Media day (Gelleråsen 11 May)
– Kinnekulle Ring (June 2-4)
– Mantorp Park (June 29-July 1)
– Gelleråsen Arena (August 25-27)
– Ring Knutstorp (21-23 Sep)
– Euro TA: Nürburgring (22 Oct)
 
Registration for the Swedish Time Attack series opens shortly
April 1 in Strängnäs, there will be on-site booking packages at favorable prices:
 
If you are interested in participating or receiving ongoing information/offers, please E-mail a ”REGISTRATION OF INTEREST”: media@timeattackNU.se