NYHET 2020: Tekniska och sportsliga arbetsgruppen – Ny samlad insats för regel/tävlingsfrågor

Time Attack släppte nyligen sina uppdaterade TEKNISKA REGLER med flera år av samlad feedback implementerad. 

Ett steg till i att göra organisationen och tydligheten bättre, är att utöka med resurser som kan arbeta med frågor runt detta under pågående säsong samt under tävling.

Inom motorsport är det vanligt att regler missbrukas och tolkas felaktigt.

Därför krävs åtgärder mot allt från osportsligt beteende, till att tidigt identifiera bilar som inte klassar in.

Detta för att inte förstöra den höga nivå av gemenskap och ”sportsmanship” depån i TA-event gjort sig känt för. 

Vi välkomnar därför ombord följande erfarna och kompetenta personer med olika bakgrund, till en arbetsgrupp som jobbar gemensamt i beslut runt protester samt bearbetning av att utveckla regler.

Samtidigt lämnar seriens Media & PR-ansvarige över sina ansvar han tidigare haft i att koordinera allt inom regler:

”Nivån på Time Attack har växt exponentiellt för varje säsong, förarnas kompetens ökar hela tiden och det visar sig självklart i att diskussionerna kring reglers utformning blir mer och mer komplicerade. 

Det känns fantastiskt att äntligen ha knutit ihop säcken och släppt våra NYA REGELBÖCKER, och ha en tydlig vision för framtiden i färska klasser för TA-AM (AMATÖR). Vi har nu också en tydlig vision för toppklasserna som förra året med Pro Mod vs Unlimited på slicks var lite av en nystart, samtidigt som toppklassen på R-däck fått en mängd uppdateringar som bollats fram av en stor skara engagerade förare.

Därför är timingen bästa möjliga att få släppa en del av mina ansvar här och fokusera än mer på att utforma vår nya mediaplattform för de kommande åren- samt få nya partners engagerade i serien.

Det är väldigt kompetenta personer jag fått ställa upp i detta. Alla kollektiva beslut som fattas i allt från hur en teknisk upplysning behandla till att hantera en protest eller utforma framtida regler, kommer fortsätta hålla serien fläckfri på det sportsliga planet.”

Mikael A. Jarosinski, Grundare samt Media & PR-ansvarig TimeattackNU.se


Robin Antonsson: En av seriens grundare, den som tog fram det ursprungliga reglementet och huvudansvarig för regel/tekniska frågor samt utveckling sedan 2012.

Förare i Pro (ingen röst vid protester eller närvaro vid besiktning av bilar från klassen). Kört Time Attack innan seriens existens, över tio års erfarenhet av tuning-bilar. 

Kommer ha fortsatt huvudansvar för att besvara förfrågningar och koordinera utveckling av regler. Kontaktas på tech@timeattacknu.se


(NY!) Willy Ivarsson: Mångårig domare inom Motocross. Varit del i tidigare satsning inom Time Attack med sonen Andreas Gottfridsson som ledde till total seger i Club Challenge 2017. 

Willy kommer närvara alla våra tävlingar och ta ett huvudansvar vid besiktning av bilar, Parc fermé och behandling av protester (ersätter Roland Nilssons tidigare roll). 

Under tävling närvarar han i Check-in som support och för att expediera förares feedback om teknisk upplysning etc. Kontakta Willy vid allmänna frågor om besiktning: willy@timeattacknu.se.


Roland Nilsson: Huvudansvarig Check-in sedan 2014. Även haft tidigare huvudansvar för Tekniska besiktningar sedan 2016, lämnar nu över den rollen till Willy Ivarsson.

Närvarar alla tävlingar och är behjälplig vid vissa besiktningar.

Vann 2016 pris för ”Spirit of Time Attack” och är en av seriens starkaste varumärkesbärare på funktionärssidan. 


Fritte Nässlander: Assisterande tävlingsledare 2016 – 2017, huvudansvarig sedan 2018.

Ansvarig för att koordinera funktionärer och posteringspersonal. 

Tar det slutgiltiga beslutet för allt som rör pågående tävling.


(NY!) Andreas Holmström: Tidigare förare Club. 

Medverkar på alla tävlingar inom besiktningar och ta emot Tekniska upplysningar.

Support med administration för regelskrivningar och övrig ordbehandling. Kontakta gärna som nybörjare för allmänna frågor: andreas@timeattacknu.se.


(NY!) Magnus Bengtsson: Mångårig erfarenhet av utformning reglementen inom Svensk Racing (SPVM, Modsport mm.). 

Bistår med sin erfarenhet för formulering av enskilda regler, allmän korrektur och kritiska synpunkter för deras tydlighet. 

Ingår i gruppen som en objektiv tredje part vid behandling av protester och vid behov av omröstning. 


Håkan Backlund (t. vänster) och Peter Wärhner (t. höger):

Förare i Pro Street och klassvärdar under event, Håkan sedan 2014 och Peter sedan 2012 (!). 

Varit klassvärdar och gjort uppföljningar med förare som varit med om incidenter och avåkningar mellan race. 

Medverkar vid behov av omröstning under ex. en protest eller hjälpa med kommunikation vid utredning till följd av teknisk upplysning (ej frågor runt Pro Street). 


2020 är första året för denna arbetsgrupp. Flera andra praktiska initiativ kommer introduceras för att underlätta och effektivisera i allt runt besiktning/tävlande. 

Vi söker alltid med stark uppmuntran feedback och konstruktiv kritik hur vi kan behålla god stämning och sportslighet på våra event. 

Skicka gärna era allmänna tankar om Time Attack och dess utveckling till: info@timeattacknu.se.