PRESSRELEASE: Senaste nytt efter regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster >50 personer

 
REGERINGEN FÖRBJUDER SAMMANKOMSTER PÅ ÖVER 50 PERSONER – TIME ATTACK MED PARTNERS STÅR PÅ STAND-BY = KÖRNING 1 -2 MAJ RING KNUTSTORP GÄLLER ÄN, KAN SKJUTAS UPP OM BESLUTET PÅ >50 PERSONER KVARSTÅR EFTER 21 APRIL!
 
Ända sedan COVID19 (Corona) bröt ut i Sverige har vi bakom Time Attack med vår organisation jobbat dagligen med scenarion ihop med leverantörer, partners och förare. För ca en vecka sedan släppte vi en nyhets-episod med seriens ansvarige promotor som kommenterade läget:

TIME ATTACK 2020 vs CORONA-PANDEMI: De goda & dåliga nyheterna from Superior Media on Vimeo.

 Med dagens besked från regeringen (allmänna sammankomster >50 personer förbjuds) kan troligtvis ingen körning bedrivas. Vi är ändå glada att regeringen vidtagit kraftåtgärder mot pandemin.

Det viktigaste vi har är vår hälsa och att upprätthålla den går före allt.
Vi har oavsett konsekvenserna bara en skyldighet; att vara rädda om varandra, liksom ta social distansiering etc på största allvar.
 
Vi har redan stämt av med våra leverantörer vad som händer om beslutet om >50 personer på sammankomster inte hävs.
De har gett oss de bästa möjliga villkoren för att vara på stand-by så länge som möjligt, men samtidigt vara otroligt ödmjuka om körningen skulle ställas in så sent som 10 dagar innan.
 
I dialog med många experter och sakkunniga vet vi att våra event med enkel anpassning har en otrolig fördel mot annan idrott/event sett till smittans karaktär.
 
Därmed är det så enkelt att vi kommer sitta lugna i båten under detta kritiska (väldigt ovissa) läge innan vi bestämmer för att skjuta på Rond 1 Knutstorp 1-2 maj. 
Vi hoppas våra förare känner lika stor övertygelse i att vi ska prioritera att hålla liv i p o t e n t i e l l körning så länge det går. 
Den huvudvärk och stress som ovissheten må ge, hoppas vi att gemensam kraftsamling och hålla ihop tillsammans- övervinns med råge. 
 
Alltså: Tills den 21 april följer vi kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter och måste vi skjuta på Rond 1 tittar vi på seriepremiär den 7 – 9 juni på Kinnekulle.
Ha förtroende för att detta är något vi tillsammans med kompetenta parter jobbar varje dag med, i takt med att ny information släpps. 
Vi kommer inte lämna något till slumpen som äventyrar våra tävlandes hälsa.
FRÅGOR & SVAR: 
Fråga: “Kan man anmäla sig till körning? Vad händer om regeringens beslut kvarstår efter 21 april?”
Svar: Vi kommer vara otroligt ödmjuka och ge flera alternativ för anmälda förare om körningen måste skjutas upp. 
Det är dock redan begränsat med platser, vill du hålla dörren öppen föreslår vi du anmäler dig till serien.
Din anmälningsavgift kommer aldrig riskera “brinna inne” p.g.a. Corona.
När det är fullt är det dock fullt, lyfter sanktionerna då finns ingen chans anmäla sig för körning för seriepoäng (endast Wild Card i mån av plats).
 
Fråga: “Om ni stänger eventen från publik och begränsar antalet, räknas det fortfarande som en allmän sammankomst eller kan det bli så att tävlingarna hålls som en privat tillställning (vilket kan göra att eventet undantas från restriktioner)?”
Svar: Vi jobbar för fullt med scenarion och att följa de riktlinjer som finns, men som också på daglig basis ändras. 
Det handlar som vi återkommer till liv och hälsa först, inte bara att följa föreskrifter. 
Men huvudinställningen är att alla alternativ som bedöms säkra och säkerställer eventets kvalitet under ett genomförande, är spår att undersöka.
Det enda vi kan meddela är att vi uppmuntrar alla just nu avvakta läget, då pandemin och effekterna på samhället just nu kanske är som mest ovissa.
 
Fråga: ”Jag är anmäld till serien. Vad händer om körningen skjuts upp och jag inte kan medverka vid det förslagna alternativet?” 
Svar: Återigen, vi kommer vara ödmjuka och jobba med att ge så stor flexibilitet som möjligt både sportsligt och praktiskt med hänsyn till anmälningsavgifter etc. 
Alla kan känna sig trygga i det, våra leverantörer har valt erbjuda villkor där de tar stor risk för detta om man tillslut måste ställa in- så vi kan tillgodose att serien tar vara på alla chanser som finns för körning. Vi är dock i ett läge där man måste acceptera kompromisser. 
 
Fråga: “Jag ser att företag, idrottsklubbar och dylikt far väldigt illa ekonomiskt av detta och verksamheten är hos många hotad. Hur klarar Time Attack av om inte bara en rond, utan flera ställs in?”
Svar: Vi bakom Time Attack har alltid byggt långsiktigt och har i enlighet med ovan, att vi kan skjuta upp körning sent i samråd med banor och leverantörer… 
… det ger oss en tuff tightare budget att rätta oss efter; men absolut inte en hotande situation för verksamheten överlag.
Faktum är att vi alltid sedan 2012 byggt serien med flexibla resurser, där vi anpassar oss efter antalet anmälda och därmed sätter ihop mediapaket och resurser för att driva/utveckla serien.
Detta blir en säsong där andra kollegor i branschen blir tvungna att dra ner väldigt mycket på mediabevakningen.
Vi bakom Time Attack vill istället sticka ut och stå för att vara en stark kraft, som står emot krisen om det bara är praktiskt möjligt.   
Vår starka etablering i sociala medier där vi hör till en av de starkaste aktörerna i svensk motorsport inom sociala medier, blir fortsatt en styrka våra förare kan utnyttja trots det stökiga läget i idrott/event överlag. 
 
Fråga: ”Vad händer om regeringen lyfter sanktionerna helt inom några veckor? Fortsätter serien som vanligt och antalet tillgängliga platser utökas?”
Svar: Detta är naturligtvis vår optimistiska förhoppning, även om hälsan och rätta sig efter krisen är enda som spelar någon roll just nu. 
Men lyfter sanktionerna eller villkoren ändras för mer gynnsamma bestämmelser, så kommer serien köras som vanligt.
Undantaget är att “King of Mantorp” 2020 (fredag 16 juni) dessvärre i år inte kommer vara öppet för publik.
 
Ta hand om er där ute och tack på förhand för att ni respekterar att det är ett otroligt ovisst läge i världen. 
Vi som promotor har huvudsak att jobba för att chansen för körning hålls vid liv. 
Många förare har satsat enormt hårt för att få chansen tävla och synas. Vi känner oss manade att göra allt vi kan för att detta ska ske.
 
Just nu är det som händer så mycket större än oss alla… så var starka och respektera alla era medmänniskor, samtidigt som ni fokuserar på livets essentiella saker.
 
//Timeattacknu.se Crew