Nya Tekniska regler 2015 samtliga klasser släppta (V. 2015-01-09)

Flera månaders konsekvent arbete från TAnu.se administrationen fortsätter ge utdelning, nu släpps uppdaterade regler med större enhetlighet och förbättrad tydlighet för samtliga klasser.

Med denna ”re-boot” blir det enkelt att följa uppdateringar mm, ni finner index för detta under REGLER (KLICKA!) på hemsidan.

Banner RAW rulebook copy

Inga större förändringar som drastiskt förändrar inklassning har gjorts. I några klasser har öppenhet ökats i samband med några nödvändiga omformuleringar.

CLUB (TA-CLUB) – TEKNISKT REGLEMENTE 2015 (KLICKA FÖR .PDF!)

CLUB CHALLENGE (TA-CC) – TEKNISKT REGLEMENTE 2015 (KLICKA FÖR .PDF)

PRO STREET (TA-PS) – TEKNISKT REGLEMENTE 2015 (KLICKA FÖR .PDF)

PRO (TA-PRO) – TEKNISKT REGLEMENTE 2015 (KLICKA FÖR .PDF)

UNLIMITED “[U]” (TA-U) – TEKNISKT REGLEMENTE 2015 (KLICKA FÖR .PDF)

– – – – –

Vi ser det som ett krav att anmälda förare läser om dessa revisioner, medan följare & supporters väldigt gärna får ställa frågor och komma med feedback.

Detta görs skriftligt via mail till tech@timeattacknu.se.